Tag: trạng nguyên

Ý nghĩa hoa trạng nguyên

Hoa Trạng nguyên hay nhất phẩm hồng (danh pháp hai phần: Euphorbia pulcherrima), là tên gọi của một loài cây có nguồn gốc ở miền nam Mexico, Trung Mỹ và châu Phi. Ý nghĩa hoa trạng nguyên Cây trạng nguyên xuất hiện đầu tiên là một loài cây mọc hoang dã ở Mexicô. Cứ vào