Tag: tình yêu vàng

Lẵng hoa hồng vàng tình yêu

Lẵng hoa hồng vàng gồm 99 hoa hồng vàng với mẫu cắm đã tôn vinh lên hết được ý nghĩa tượng trưng của hoa hồng vàng sẵn có trong tình yêu kiêu sa và rực rỡ và không bao giờ phai nhạt. Giỏ hoa Tình Yêu Vàng gồm có: – 99 Hoa Hồng Vàng – Các