Tag: Lan vũ nữ vải voan

Làm hoa Lan vũ nữ vải voan

Lan Vũ Nữ (Oncidium Swartz) là một chi lớn của họ Phong Lan, phân bố rộng rãi ở Nam Mỹ, có khoảng 750 loài với hình dạng và màu sắc hoa rất đẹp và đa dạng. Cách làm lan vũ nữ: – Hoa: gồm 1 cánh hoa kép và 1 cánh hoa đơn Cánh hoa