Tag: hoa loa kèn vàng

Hướng dẫn làm hoa loa kèn vàng vải voan

Tạo một khuôn đôi tùy theo kích cở hoa lớn hay nhỏ , sau đó dùng kẽm 20 ( 1 cọng ) hay 22 (dùng 2 cọng) tạo vòng khung theo hình Sau đó tạo dáng khung kẽm cho tròn (hình) Bọc 2 lớp voan (vì đây là dạng hoa cánh dày ) Lớp 1