Tag: gói hoa địa lan

Cách gói hoa địa lan miền nhiệt đới

Bạn sẽ cần một số loại hoa nhiệt đới, một nhánh địa lan, hoa gừng, hoa protea, lá ráy thơm và lá ráy xẻ, vài nhánh steel grass, đây là một loại cỏ ở Úc. Bắt đầu bằng cách giữ cành địa lan và quyết định mặt trước của hoa sẽ ở đâu. Đặt ở