Tag: giỏ hoa hồn nhiên

Giỏ hoa tươi Hồn Nhiên

Giỏ hoa  Hồn Nhiên gồm có giỏ mây hoa Hồng Cam, Ly Trắng, Lan Trắng, Cát Tường. Những đóa hoa Hồng màu cam e ấp, thẹn thùng trên nền hoa màu trắng trông đáng yêu. dùng gửi tặng em người con gái dịu hiền và lời nhắn “…Hãy mãi lưu giữ nét hồn nhiên, trong