Tag: Giàn hoa thắm

Cắm hoa theo chủ đề Giàn hoa thắm

Nguyên liệu Hoa địa lan màu vàng chanh, hoa thiên điểu, hoa môn đỏ hồng và đỏ sẫm, hoa vũ nữ vàng, chuỗi ngọc đỏ. Thủy trúc, cỏ nến, lá dương xỉ, rêu. Thực hiện – Kết thân thủy trúc thành một chiếc giàn võng xuống ở hai bên, đặt foam cầm hoa vào giữa.