Tag: Forget me not

Ý nghĩa hoa Lưu ly

Hoa Lưu ly còn gọi là hoa Forget me not có nghĩa là xin đừng quên tôi . Hoa lưu ly như tên gọi của nó là một món quà của sự nhớ nhung sâu đậm của người gửi.Nó gợi lại những kỷ niệm ngây thơ , sự chân thật của tình yêu, lòng trung