Tag: dây nhãn lồng

Ý nghĩa hoa Lạc Tiên

Hoa lạc tiên còn có tên dân gian là dây nhãn lồng, dây chùm bao, là một loại cây có lá và quả ăn được. Cây có nguồn gốc từ tây nam Hoa Kì, Mexico, vùng Caribe, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Hoa có tên tiếng Anh là Passion. Theo truyền thuyết, hoa lạc tiên