Tag: cúc đồng tiền

Ý nghĩa của hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền hay cúc đồng tiền (danh pháp khoa học: Gerbera L.) là một chi của một số loài cây cảnh trong họ Cúc (Asteraceae). Tên gọi Gerbera được đặt theo tên nhà tự nhiên học người Đức Traugott Gerber, một người bạn của Carolus Linnaeus. Hoa đồng tiền thuộc chi Gerbera có cụm hoa

Ý nghĩa hoa cúc đồng tiền

Cúc đồng tiền gắn liền với sự tinh khiết , ngây thơ , vui vẻ và cũng là biểu hiện cho hạnh phúc. Khi muốn gửi món quà động viên cổ vũ , hoa cúc đồng tiền là sự lựa chọn hàng đầu của bạn. Cúc hoa đồng tiền được phát hiện vào năm 1884