Tag: cỏ chân ngỗng

Ý nghĩa Hoa Cỏ Chân ngỗng

Hoa Cỏ Chân ngỗng tên khoa học là Anemone phát triển mạnh ở Nhật Bản , Bắc Mỹ và châu Âu. Tên cỏ chân ngỗng cũng bắt nguồn từ những truyền thuyết khác nhau.Cỏ chân ngỗng đỏ gắn liền với cái chết của Adonis người bị đâm chết bởi chiếc ngà của con lợn rừng.Aphrodite