Tag: chi Bạch chỉ

Ý nghĩa hoa bạch chỉ

Bạch chỉ ( Angelica dahurica) là một loài thực vật thuộc họ Hoa tán (Apiaceae) phân bố nhiều ở Đông Siberi, đông bắc Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản Hoa bạch chỉ hình tán kép mọc ở kẽ lá hay đầu cành rất đa dạng về màu sắc. Hoa bạch chỉ có ý nghĩa :