Tag: chậu xương rồng bằng vải

Cách làm chậu xương rồng bằng vải vụn

Nhặt nhạnh chút vải vụn và khâu tay tỉ mỉ chút, bạn sẽ có được chậu xương rồng vải tươi mãi với thời gian Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau: – Vải: Một chút vải dạ hoặc nỉ màu nâu để giả làm bề mặt đất cho chậu cây, vải làm