Tag: cắm hoa theo chủ đề

Cắm hoa chủ đề Dáng hoa kiêu sa

Nguyên liệu Hoa môn xanh, đỏ tía và tím; hoa hồng màu hồng nhạt, lan hồ điệp, địa lan màu xanh. Bình thủy tinh cao với đá gel hồng. Thực hiện – Cắm môn tím và đỏ tía thành nhiều tầng ở ba góc. Chêm hoa môn xanh vào giữa. – Cắm xen kẽ hoa

Cắm hoa theo chủ đề Giàn hoa thắm

Nguyên liệu Hoa địa lan màu vàng chanh, hoa thiên điểu, hoa môn đỏ hồng và đỏ sẫm, hoa vũ nữ vàng, chuỗi ngọc đỏ. Thủy trúc, cỏ nến, lá dương xỉ, rêu. Thực hiện – Kết thân thủy trúc thành một chiếc giàn võng xuống ở hai bên, đặt foam cầm hoa vào giữa.