Tag: cắm hoa cưới

Cách cắm lãng hoa 2 tầng

Trước tiên là cắm những cành lá trúc và dương xỉ để xác định form của lẵng hoa. Tiếp theo là cắm 3 cành cánh én theo thứ tự từ cao xuống thấp để xác định độ cao nhất của lẵng. Dùng 3 bông ly hồng làm hoa trung tâm. Tiếp đến là 3 bông