Tag: cách tặng hoa cấp trên

Cách tặng hoa cho cấp trên là nữ

Không khí các cơ quan mới ổn định trật tự làm việc được vài ngày sau tết thì bỗng dưng bị xáo trộn hết cả lên bởi ngày 8/3. Bản năng chị em lại trỗi dậy cứ như chưa bao giờ được trỗi dậy. Đâu đó lại thấy thấp thoáng từng nhóm người “eo xèo”