Tag: cách gói hoa ruy băng

Cách gói hoa đồng tiền

Vật liệu Khoảng 10 bông hoa đồng tiền màu tùy ý Dây thép hoặc dây dù để buộc Dây duy băng trang trí 1 chiếc cốc nhỏ Cát Một ít dây xanh, đá nhỏ hoặc đá trang trí để phủ Hướng dẫn Xếp những bông đồng tiền lại thành hình bó tròn như hình trên.