Tag: cách gói hoa lan tím

Cách gói hoa lan tím dạng đứng

Vật liệu: -10 cành lan tím – 3 cây đinh lăng dài và to – 1 bó rong đá hay thiên môn – giấy xốp, giấy bóng kính, lưới tuyết Thực hiện – Xếp 3 cây đinh lăng lớn phiá sau, đặt 5 cành lan dài phiá trên lá đinh lăng – 5 cành lan