Tag: cách gói hoa hồng vàng

Cách bó hoa hồng vàng đẹp và nhanh

Chuẩn bị – Hoa hồng vàng – Hoa dum vàng; lá phụ kiện (loại lá to bản) – Dây buộc Thực hiện Lấy 10 bông hoa hồng vàng, loại bỏ lá cũ ở dưới, bỏ gai nếu có, xếp tròn lại như bó hoa cưới. Bao xung quanh bó hoa hồng tròn 3 tấm lá