Tag: cách gói hoa dài

Cách gói hoa bó dài

Nguyên liệu 1. Hoa tươi tùy loại, có thể dùng một hoặc 2 loai hoa chính như hoa hồng và hoa ly, 2. Các loại hoa lá phụ kèm theo. 3. Dụng cụ bó hoa như dây quấn, thép quấn (để hỗ trợ một số cành yếu), 4. Súng bắn keo, hoặc băng dính trắng