Tag: cách cắm hoa lan

Cách cắm hoa lan và rum duyên dáng

Nguyên liệu – 2 bông lan lẻ và 2 bông rum thân mảnh – Vài lá tròn to, 2 chùm quả hay hoa nhỏ – Vài chiếc kim ghim (loại kim có một đầu gắn hạt tròn thường dùng trong may vá) – Xốp cắm hoa, khay vuông đựng xốp (có thể tận dụng vỏ