Tag: buồm đỏ

Ý nghĩa hoa hồng môn

Hồng môn hay môn hồng, vĩ hoa tròn, buồm đỏ tên khoa học là Anthurium có xuất xứ từ Colombia.Năm 1889, Hoa hồng môn được một nhà truyền giáo người Anh tên là S.M.Damon đem từ Colombia đến Hawaii qua London. Bén duyên với quê hương mới, ngày nay hoa hồng môn đã trở thành