Tag: bông hoa sen

Hoa lụa văn phòng

Hoa được trang trí đặc biệt bằng lụa với hình ảnh những bông hoa sen làm chủ đạo, mang đến vẻ đặc biết nhất cho bạn bằng những bông hoa sen đã đi vào đời sống của mỗi con người Việt Nam và càng thân thương hơn khi những hình ảnh đó xuất hiện trong