Tag: Bỏ lại lỗi lầm

Bó hoa xin lỗi Bỏ lại lỗi lầm

Bó hoa xin lỗi  lấy hoa hồng vàng làm chủ đạo, bó hoa xin lỗi Bỏ lại lỗi lầm 1312 cũng lấy hồng vàng làm hoa chủ đạo. Những bông hoa hồng vàng mang ý nghĩa của sự tha thứ và bỏ lại những lỗi lầm quá khứ nên những bó hoa xin lỗi hoa