Tag: bó hồng rosy

Bó hoa hồng rosy

Bó hoa hồng gồm 20 bông cùng giấy gói sang trọng, rất phù hợp cho việc dành tặng cho người yêu. Thay bạn nói hộ lòng mình khi trao gửi đến người yêu. Sự rực rỡ của những bông hoa như thể hiện một tình yêu nồng nàn của bạn đối với người yêu. Sản