Tag: Bó hoa tươi Tâm Tình

Bó hoa tươi Tâm Tình

Bó hoa gồm 15 hoa Hồng Đỏ và 10 hoa Hồng Trắng thể hiện tình đôi ta thập toàn thập mỹ và mong muốn gửi sự xin lỗi của người tặng đến với người nhận, thể hiện sự trân trọng của người tặng đối với tình cảm này. Bó hoa Tâm Tình gồm có: –