Tag: bó hoa sen đá

Cách bó hoa sen đá

Nguyên vật liệu Cây sen đá, gương sen, chuỗi ngọc kem, lá tùng thơm, lá thiết mộc lan, lá thanh tâm, cỏ dại. Các dụng cụ: kéo, sáp xanh, que tre, kẽm, dây thun. Thực hiện Bước 1: Se kẽm gương sen để tránh bị gục đầu sau vài ngày, tạo chùm lá tùng thơm.