Tag: bó hoa mẫu đơn cưới

Cách bó hoa mẫu đơn

Chuẩn bị – 8 – 10 cành hoa mẫu đơn màu trắng kem và màu hồng (hoặc màu khác tùy thích) – 6 cành lá cây cúc mốc Thực hiện Đầu tiên, xếp 2 cành hoa mẫu đơn khác màu sao cho phần bông cao bằng nhau. Tiếp theo, xếp thêm 2 cành hoa nữa,