Tag: bó hoa loa kèn

Cách bó hoa loa kèn làm hoa cưới

Nguyên liệu 9 bông hoa loa kèn Cỏ linh chi Xalem Dương xỉ Pháp Thực hiện Trước tiên bạn nên tách hoa cho bông hoa nở to hơn Đặt một cây cỏ linh chi ở giữa Xếp hoa xo le 9 bông loa kèn Kèm theo đó là hoa xalem, dương xỉ Pháp Kết thêm