Tag: bó hoa hình mèo

Cách bó hoa theo hình mèo Kitty

Chuẩn bị – Hoa cẩm chướng: 8 bông màu trắng – Một số loại hoa nhiều màu sắc khác nhau – Hai cúc tròn màu đen làm mắt mèo, một cúc tròn màu vàng làm mũi mèo, nên chọn cúc có nút khâu ở phía sau – Một đoạn ruy-băng đỏ đủ kết thành chiếc