Tag: bó hoa bánh sinh nhật

Cắm lãng hoa hình bánh sinh nhật

Chuẩn bị – Hoa cẩm chướng hoặc hoa cúc nhiều cánh nhỏ: hai màu khác nhau, mỗi màu tầm 20 bông, bạn cắt bỏ các cuống hoa, chỉ còn lại chừng 2cm. – Hoa cúc cánh thưa và rõ ràng đường nét cánh để cắm phủ phía trên: khoảng 10 bông – Xốp cắm hoa: