Tag: Bó hoa 7 bông hồng vàng

Bó hoa 7 bông hồng vàng

Bó hoa 7 bông hồng vàng là lời thì thầm chúng ta mãi mãi là bạn tốt cùng lời chúc phúc ý nghĩa dành tặng cho người bạn thân mình quý mến. Bông hồng vàng tượng trưng cho niềm vui, tình bạn. Con số 7 thể hiện cho một lời thì thầm “anh thầm thương

Bó hoa 7 bông hồng vàng

Bó hoa 7 bông hồng vàng là lời thì thầm chúng ta mãi mãi là bạn tốt cùng lời chúc phúc ý nghĩa dành tặng cho người bạn thân mình quý mến. Bông hồng vàng tượng trưng cho niềm vui, tình bạn. Con số 7 thể hiện cho một lời thì thầm “anh thầm thương