Tag: biển đào

Ý nghĩa hoa hạnh đào

Hạnh đào cũng gọi là biển đào hay đào dẹt là loài hoa thường nở sớm. Sớm đến độ những cánh mỏng phớt hồng hoặc trắng dịu xinh đẹp của nó thường bị sương giá làm dập và hoa không kết trái được vào năm đó. Điều này giải thích tại sao trong ngôn ngữ