Tag: bạch nhật

Ý nghĩa hoa cúc ngũ sắc

Cúc ngũ sắc còn có những tên khác như duyên cúc, hoa cánh giấy, cúc zinnia, bạch nhật, đôi khi còn được gọi là cúc ta (Zinnia elegans) là một loài thực vật có hoa đơn niên thuộc họ Cúc (Asteraceae) phát triển mạnh mẽ ở Mexico, Tây nam mỹ Cúc ngũ sắc đôi khi