Hướng dẫn gói hoa đồng tiền

Nguyên liệu

huong-dan-goi-hoa-dong-tien

Bạn sẽ cần hoa đồng tiền, dây kẽm, sợi ruy băng và băng dính.

Đầu tiên xỏ dây kẽm vào hoa. Giữ chặt phần đầu hoa vì phần cuống rất mềm. Bạn đâm xuyên dây kẽm vào phần cuống cách đài hoa khoảng 2,5 cm. Tiếp tục đâm xuyên lên cho đến khi dây kẽm chạm tới nhụy hoa.

huong-dan-goi-hoa-dong-tien1

Thực hiện tiếp với một vài bông hoa.

huong-dan-goi-hoa-dong-tien2

Xếp một nhóm 3 bông với nhau. Tiếp tục thêm hoa vào xung quanh, giữ cuống hoa thẳng, vừa xoay bó hoa vừa thêm hoa vào những chỗ trống.

Một số bông hoa sẽ hơi hướng về một phía, bông hoa này hướng về phía này nên tôi sẽ đặt nó vào bó hoa theo đúng hướng của nó. Những bông hoa sẽ tạo thành một hình cầu.

huong-dan-goi-hoa-dong-tien3

Dán băng dính vào phía trên cao. Vị trí dán cao này sẽ giúp cố định bó hoa.

huong-dan-goi-hoa-dong-tien4

Tiếp theo cắt ngắn bớt phần cuống.

huong-dan-goi-hoa-dong-tien5

Chiều dài của phần cuống sẽ bằng 2/3 chiều dài bó hoa, điều này giúp bó hoa có sự cân bằng. Cuối cùng buộc thêm ruy băng.

huong-dan-goi-hoa-dong-tien6

Hãy buộc thắt nơ và xong. Tôi sẽ tiếp tục buộc ruy băng ở phần dưới.
huong-dan-goi-hoa-dong-tien7

Hoàn thành một bó hoa đồng tiền.

huong-dan-goi-hoa-dong-tien8