Hoa Lan hoàng hậu vải voan

Lan Hoàng Hậu (Grammatophyllum) thường được người chơi Lan gọi theo thói quen là Vũ Nữ Hoàng Hậu, mặc dù nó không liên quan gì đến chi Oncidium (Vũ Nữ).

hoa-lan-hoang-hu-vai-voan

Đây là một loài cây có kích thước lớn so với các loại Lan khác, chiếm nhiều chỗ trong vườn và cũng khó ra hoa. Cây trồng ít nhất là 3 năm mới ra hoa, có người trồng cả đời cũng không có hoa bao giờ

hoa-lan-hoang-hu-vai-voan9 hoa-lan-hoang-hu-vai-voan8 hoa-lan-hoang-hu-vai-voan7 hoa-lan-hoang-hu-vai-voan6 hoa-lan-hoang-hu-vai-voan5 hoa-lan-hoang-hu-vai-voan4 hoa-lan-hoang-hu-vai-voan3 hoa-lan-hoang-hu-vai-voan2