Giỏ hoa hồng hình trái tim

gio-hoa-hong-hinh-trai-tim

Đôi khi chính những điều nhỏ nhoi, giản dị lại lặng lẽ chảy vào tim ta, để yêu thương lại ngập tràn và cuộc sống này lại đáng yêu đến vậy.

Giỏ hoa hình trái tim được kết từ hoa Hồng Đỏ, hoa Hồng Trắng và các phụ liệu khác.