Giỏ hoa anh và em

gio-hoa-anh-va-em

Chỉ có em với anh mà thôi
Chỉ tình ta êm ấm sinh sôi
Chỉ khi yêu chân mới nhẹ tênh như diều
Chỉ có em với anh làm nên
Một tình yêu trong suốt như mơ
Nếu kiếp nữa vẫn yêu cho đầy người nhé