Cắm hoa theo chủ đề Giàn hoa thắm

Nguyên liệu

Hoa địa lan màu vàng chanh, hoa thiên điểu, hoa môn đỏ hồng và đỏ sẫm, hoa vũ nữ vàng, chuỗi ngọc đỏ.

Thủy trúc, cỏ nến, lá dương xỉ, rêu.

Thực hiện

cam-hoa-theo-chu-de-gian-hoa-tham

– Kết thân thủy trúc thành một chiếc giàn võng xuống ở hai bên, đặt foam cầm hoa vào giữa. Chêm thêm cỏ nến và lá dương xỉ.

– Cắm xen kẽ hoa môn, vũ nữ, chuỗi ngọc lên giàn như trong hình.

– Đặt giàn hoa đã cắm lên bình thủy tinh, bên trong xếp rêu, thiên điểu và địa lan.