Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Chuẩn bị

– 3 hoa Arum vàng
– Bông gòn (cotton)
– Giấy vuông hoa 30cm x 30cm
– 1 dây ruy-băng vàng
– Giấy bạc 20cm x 20cm (giấy alumium)

Thực hiện

cach-goi-hoa-loa-ken-don-gian-va-nhanh

Xếp zíc-zắc 1cm cho đến hết giấy vuông hoa

cach-goi-hoa-loa-ken-don-gian-va-nhanh1

Thấm ướt bông gòn; đặt 3 cành lily cao thấp vào bông gòn ướt.

cach-goi-hoa-loa-ken-don-gian-va-nhanh2

Dùng giấy bạc gói lại để giữ hoa không bị héo.

cach-goi-hoa-loa-ken-don-gian-va-nhanh3

Đặt bó hoa vào cùng chiều với giấy hoa đã xếp zíc zắc.

cach-goi-hoa-loa-ken-don-gian-va-nhanh4

Dùng dây ruy-băng vàng buộc thành chiếc nơ để hoàn tất.