Bó hoa hồng trắng Sorry My Love

Bó hoa gồm toàn bộ là hoa Hồng Trắng thể hiện tình yêu trong sáng, cao thượng. Em rất quan trọng đối với anh. Và người gửi muốn nhắn nhủ thông điệp: “Anh nhớ em nhiều lắm” và “Em là duy nhất đối với anh”. Hơn nữa lại là 100 bông nên người tặng muốn khẳng định tình cảm của mình dành cho người yêu là chân tình 100%.

bo-hoa-tuoi-sorry-my-love

Bó hoa Sorry My Love gồm:

– 100 hoa Hồng Trắng

Và các phụ liệu khác.